Gemologia.sk

Aktuálna ponuka kurzov

Pozrite si aktuálnu ponuku našich kurzov a školení z oblasti gemológie a posudzovania šperkov.

01
2-dňový kurz

Identifikácia a kvalitatívna analýza diamantu

2-dňový odborný kurz zameraný najmä na praktickú stránku analýzy diamantu.

Komu je kurz určený?

Kurz je určený predovšetkým pre klenotníkov a obchodníkov s diamantmi.

Ak pracujete v klenotníckom odvetví a diamanty (diamantové šperky) sú súčasťou Vášho každodenného života, tak veľmi dobre viete, že dôvera Vašich klientov je jedným z najdôležitejších pilierov Vášho biznisu. V odvetví, kde sa aj v súčasnosti množstvo obchodov uzatvára obyčajným podaním ruky a kde dané slovo platí bez akýchkoľvek pochybností, sú dôvera a spoľahlivosť neodmysliteľnou súčasťou obchodnej kultúry a reputácie každého z členov tejto komunity.

Dôvera Vašich klientov však nie je slepá, musí stáť na pevných základoch. Pre Váš úspech je dôležité, aby Vás klienti a obchodní partneri vnímali ako autoritu. Odborný rozhľad je preto nevyhnutnou súčasťou Vášho profesionálneho renomé.

Hlavným cieľom kurzu je naučiť Vás porozumieť diamantom do takej miery, aby ste sa medzi klientmi, obchodnými partnermi a Vašimi kolegami stali prirodzenou a akceptovanou autoritou. Po úspešnom absolvovaní kurzu budete vedieť analyzovať kritériá hodnoty diamantov (4C).

Súčasťou kurzu je teoretická príprava v oblasti identifikácie a analýzy diamantov, štúdium štyroch C, zoznámenie sa so základnými poznatkami týkajúcimi sa vzniku, ťažby, spracovania a obchodovania s diamantmi, ale tiež získanie poznatkov o najnovších technológiách úprav a výroby syntetických diamantov (1. deň).

Kurz je však zameraný predovšetkým na praktickú stránku identifikácie diamantu a jeho kvalitatívnej analýzy. Súčasťou kurzu je individuálna práca s mikroskopom, lupou, sadou Masterstone a ďalšími prístrojmi a materiálmi používanými pri identifikácii a analýze diamantu (2. a 3. deň).

Každý účastník kurzu má po celý čas k dispozícii vlastné prístroje a študijné materiály. Počas štúdia je k dispozícii niekoľko desiatok vzorových diamantov.

V posledný deň kurzu sa koná praktická skúška analýzy 3 diamantov, po ktorej úspešnom absolvovaní získa účastník kurzu Atestáciu „SGI Diamond Grader“.

 • od 9:00 do 18:00
 • Trenčín | Miesto konania
 • 5 osôb | Maximum účastníkov
 • 590 EUR * | Cena vrátane DPH
 • JUDr. Martin Mikuš | Lektor kurzu

Harmonogram kurzu

09.00 – 12.30vedený kurz
12.30 – 13.30obed
13.30 – 17.30vedený kurz
17.30 – 18.00otvorená diskusia

* V prípade menšieho počtu účastníkov než 5 osôb sa cena stanoví individuálne.

Prihlásenie na kurz

02
1-dňový kurz

Identifikácia syntetických diamantov

1-dňový odborný kurz zameraný najmä na praktickú stránku odhaľovania syntetických diamantov

Komu je kurz určený?

Kurz je určený predovšetkým pre klenotníkov a obchodníkov s diamantmi.

Syntetické (laboratórne vyrobené) diamanty predstavujú jeden z najaktuálnejších problémov v klenotníckej branži. Čím ďalej, tým väčšie množstvo týchto diamantov sa stáva súčasťou šperkov, často dokonca bez vedomia klenotníka ktorý šperky vyrába. Náročnosť odhalenia týchto diamantov znemožňuje ich efektívne odhalenie pomocou bežne dostupných a tradičných metód.

Jediný predaj syntetického diamantu, ktorý je nesprávne deklarovaný ako prírodný, môže zničiť Vaše renomé budované niekoľko rokov. Prinášame preto riešenie s cieľom chrániť Vás a Vaše dobré meno v očiach klientov.

Hlavným cieľom kurzu je oboznámiť Vás s aktuálne najdostupnejšími a najefektívnejšími metódami identifikácie syntetických diamantov.

Prvá časť kurzu pozostáva z teoretickej prípravy v oblasti chemických a fyzikálnych vlastností syntetických diamantov a rozdielov medzi syntetickými a prírodnými diamantmi.

Ďalšia časť kurzu je zameraná na praktickú stránku odhaľovania syntetických diamantov prostredníctvom aktuálne najdostupnejších a najefektívnejších metód.

Počas štúdia je k dispozícii niekoľko desiatok vzorových prírodných a syntetických diamantov.

 • od 9:00 do 18:00
 • Trenčín | Miesto konania
 • 5 osôb | Maximum účastníkov
 • 350 EUR * | Cena vrátane DPH
 • JUDr. Martin Mikuš | Lektor kurzu

Harmonogram kurzu

09.00 – 12.30vedený kurz
12.30 – 13.30obed
13.30 – 16.30vedený kurz
16.30 – 18.00otvorená diskusia

* V prípade menšieho počtu účastníkov než 5 osôb sa cena stanoví individuálne.

Prihlásenie na kurz

03
1-dňový kurz

Technické aspekty investovania do diamantov

1-dňový odborný kurz zameraný na technické aspekty investovania do diamantov

Komu je kurz určený?

Kurz je určený predovšetkým pre investorov a záujemcov o investovanie do diamantov.

Ak uvažujete nad investovaním do diamantov a neviete sa rozhodnúť, či Vám tento kurz prinesie očakávané informácie, položte si 3 nasledovné otázky.

Viete, že dva diamanty rovnakej hmotnosti, farby, čistoty, s rovnakým výbrusom, rovnakým stupňom fluorescencie, certifikované v rovnakom laboratóriu môžu mať aj tak v niektorých prípadoch hodnotu odlišnú až o 15 percent?

Viete, ktoré kombinácie jednotlivých kvalitatívnych kritérií sa u diamantov považujú za nevhodné?

Poznáte rozdiely medzi certifikátmi jednotlivých gemologických laboratórií ako sú GIA, IGI či HRD?

Ak ste na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovedali záporne, mali by ste seriózne zvážiť Vašu investíciu. Ak sa chcete rozhodovať uvážlivo, a nechcete kúpiť „mačku vo vreci“, môže byť náš kurz riešením práve pre Vás.

Našim cieľom nie je vyškoliť z Vás odborníkov, ktorých úlohou je posudzovať diamanty. Na ich posudzovanie sú tu predsa renomované gemologické laboratóriá.

Našim cieľom je naučiť Vás vyhodnocovať výsledky zistení gemologických laboratórií tak, aby bola Vaša prípadná investícia skutočne zmysluplná.

 • od 9:00 do 18:00
 • Trenčín | Miesto konania
 • 10 osôb | Maximum účastníkov
 • 250* EUR | Cena vrátane DPH
 • JUDr. Martin Mikuš | Lektor kurzu

Harmonogram kurzu

09.00 – 12.30vedený kurz
12.30 – 13.30obed
13.30 – 16.30vedený kurz
16.30 – 18.00otvorená diskusia

* V prípade menšieho počtu účastníkov než 10 osôb sa cena stanoví individuálne.

Prihlásenie na kurz