01

Certifikácia diamantov

Váš diamant podrobíme základnej alebo komplexnej analýze, ktorej výsledkom bude overený certifikát.Základná analýza diamantu

 • Identifikácia – overenie, či sa jedná o prírodný a neupravovaný diamant
 • Zistenie hmotnosti diamantu pomocou analytickej váhy s presnosťou na stotinu karátu
 • Zistenie základných proporcií diamantu
 • Analýza čistoty – mikroskopická analýza inklúzií v diamante a vyhodnotenie stupňa čistoty
 • Analýza farby – analýza miery sfarbenia diamantu a vyhodnotenie stupňa farby
 • Vystavenie základného certifikátu
 • Ohodnotenie diamantu vo forme konzultácie či krátkej písomnej informácie (nie je uvedené priamo v certifikáte).

Komplexná analýza diamantu

 • Identifikácia – overenie, či sa jedná o prírodný a neupravovaný diamant
 • Zistenie hmotnosti diamantu pomocou analytickej váhy s presnosťou na stotinu karátu
 • Zistenie proporcií diamantu
 • Analýza čistoty – mikroskopická analýza inklúzií v diamante a vyhodnotenie stupňa čistoty
 • Analýza farby – analýza miery sfarbenia diamantu a vyhodnotenie stupňa farby
 • Analýza fluorescencie – analýza reakcie diamantu na dlhovlnné UV žiarenie a vyhodnotenie stupňa jeho reakcie v závislosti od miery vyžarovaného viditeľného svetla
 • Analýza výbrusu – analýza proporcií pomocou 3D skenovacieho zariadenia Sarin a mikroskopická analýza symetrie a lesku; vyhodnotenie stupňa celkovej kvality výbrusu, symetrie a lesku
 • Vystavenie podrobného certifikátu v slovenskom aj anglickom jazyku
 • Ohodnotenie diamantu vo forme konzultácie či krátkej písomnej informácie (nie je uvedené priamo v certifikáte).
Gemologia.sk
“Ideálny spôsob, ako zistiť skutočnú hodnotu diamantu”
Pozrieť cenník
02

Certifikácia
diamantových šperkov

Zabezpečíme aj analýzu diamantov osadených do  šperkov bez ohľadu na ich počet a celkovú hmotnosť.

Certifikácia diamantov osadených do šperkov

 • Identifikácia – overenie, či sa jedná o prírodné a neupravované diamanty
 • Zistenie hmotnosti diamantu pomocou výpočtov (s toleranciou primeranou danému postupu)
 • Analýza čistoty – mikroskopická analýza inklúzií v diamante a vyhodnotenie stupňa čistoty (s toleranciou primeranou osadeniu diamantov)
 • Analýza farby – analýza miery sfarbenia diamantu a vyhodnotenie stupňa farby (s toleranciou primeranou osadeniu diamantov)
03

Znalecké
posudky

Znalecký posudok je jediná možnosť, ako stanoviť hodnotu vášho diamantu či diamantového šperku pre úradné účely alebo za účelom ich poistenia.

Detaily znaleckých posudkov

 • SGI je jedinou znaleckou organizáciou registrovanou Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v Zozname znalcov pre odvetvia drahé kamene, drahé kovy, klenoty a šperky
 • Znalecké posudky vyhotovujeme na voľné diamanty a na šperky vyrobené v kombinácii s diamantmi
 • Súčasťou znaleckého posudku (na rozdiel od certifikátu) je aj stanovenie hodnoty posudzovaného diamantu alebo šperku
 • Za účelom vyhotovenia znaleckého posudku je potrebné podrobiť predložený diamant alebo šperk komplexnej analýze, ktorej výsledky sú podkladom pre ďalšie znalecké skúmanie a stanovenie hodnoty
 • Vystavenie certifikátu na šperk s jeho fotografiou
04

Odborné konzultácie

Ak máte otázku ohľadom diamantov alebo diamantových šperkov, na ktorú hľadáte profesionálnu odbornú odpoveď, máte možnosť využiť niektorú z ponuky našich konzultácií:

 • Osobná konzultácia prebieha priamo v našom laboratóriu alebo na inom, vami zvolenom mieste
 • Konzultácia e-mailom sa realizuje formou vypracovania odpovede na vami zaslanú otázku
Cenník

Analýza voľných diamantov (neosadených do šperkov)

Základná analýza

Hmotnosť
Cena
0.10 – 0.49ct
120 EUR
0.50 – 0.99ct
150 EUR
1.00 – 1.49ct
220 EUR
1.50 – 1.99ct
250 EUR
2.00 – 2.99ct
350 EUR
3.00 – 3.99ct
--
4.00 – 4.99ct
--
5.00 – 5.99ct
--
6.00ct a viac
--

Komplexná analýza

Hmotnosť
Cena
Znalecký posudok
vyhotovený
znalcom
Znalecký posudok
vyhotovený znaleckou
organizáciou
0.10 – 0.49ct
––
––
––
0.50 – 0.99ct
180 EUR
+50 EUR
+300 EUR
1.00 – 1.49ct
270 EUR
+200 EUR
+300 EUR
1.50 – 1.99ct
300 EUR
+200 EUR
+300 EUR
2.00 – 2.99ct
400 EUR
+200 EUR
+300 EUR
3.00 – 3.99ct
550 EUR
+200 EUR
+300 EUR
4.00 – 4.99ct
700 EUR
+200 EUR
+300 EUR
5.00 – 5.99ct
880 EUR
+200 EUR
+300 EUR
6.00ct a viac
Na vyžiadanie
Na vyžiadanie
Na vyžiadanie

Ak sa v procese identifikácie potvrdí, že analyzovaný kameň nie je prírodný a neupravovaný diamant, za vykonané úkony bude účtovaný poplatok 30 EUR. Uvedené ceny sú za 1ks diamantu, vrátane DPH.

Cenník

Analýza diamantov osadených do šperkov

Počet
diamantov
v šperku
Celková hmotnosť
diamantov
0,10 - 0,49ct
Celková hmotnosť
diamantov
0,50 - 0,99ct
Celková hmotnosť
diamantov
1,00 - 1,99ct
Celková hmotnosť
diamantov
2,00ct a viac
Znalecký posudok
vyhotovený
znalcom
Znalecký posudok
vyhotovený znalckou
organizáciou
1 ks
150 EUR
200 EUR
300 EUR
Na vyžiadanie
+ 200 EUR
+ 300 EUR
2 - 5 ks
190 EUR
240 EUR
360 EUR
Na vyžiadanie
+ 200 EUR
+ 300 EUR
5 - 10 ks
––
260 EUR
410 EUR
Na vyžiadanie
+ 200 EUR
+ 300 EUR
11 - 20 ks
––
––
500 EUR
Na vyžiadanie
+ 200 EUR
+ 300 EUR
viac ako 20 ks
––
––
––
Na vyžiadanie
Na vyžiadanie
Na vyžiadanie

Ak sa v procese identifikácie potvrdí, že analyzované kamene nie sú prírodné a neupravované diamanty, za vykonané úkony bude účtovaný poplatok 30 EUR. Uvedené ceny sú za 1ks šperku, vrátane DPH.

Analýzy vyhotovujeme v priebehu 5 pracovných dní, znalecké posudky v priebehu 10 pracovných dní. Expresný príplatok za vyhotovenie analýzy v priebehu jedného dňa je vo výške 100%. Túto službu je potrebné dohodnúť si vopred emailom alebo telefonicky. Kamene určené na analýzu nám môžete zaslať poistenou poštou na adresu laboratória alebo ich priniesť osobne po dohodnutí si termínu stretnutia emailom alebo telefonicky.

Cenník

Odborné konzultácie so znalcom z odboru drahé kamene

Konzultácie

Typ konzultácie
Každá začatá hodina
Osobná konzultácia
200 EUR
Konzultácia e-mailom
150 EUR
Odborné konzultácie so znalcom z odboru drahé kamene Odborné konzultácie so znalcom z odboru drahé kamene

Osobná konzultácia sa uhrádza v hotovosti na mieste po skončení konzultácie. Túto službu je potrebné dohodnúť si vopred emailom alebo telefonicky. Konzultácia e-mailom sa uhrádza vopred bankovým prevodom na základe nami vystavenej faktúry podľa času potrebného na prípravu odpovede.

Gemologia.sk

Radi by ste využili niektorú z našich služieb?