Gemologia.sk

Úpravy drahých kameňov

Mnoho drahých kameňov prechádza procesom úpravy na ceste medzi ložiskom, v ktorom boli vyťažené a výkladom v klenotníctve. Okrem rezania, brúsenia a leštenia môžu byť drahé kamene taktiež farbené, zahrievané alebo vystavené žiareniu, aby ovplyvnilo ich farbu. Ich vnútorné nedokonalosti môžu byť zase vyplnené látkami, ktoré ich robia menej viditeľnými, v dôsledku čoho sú drahé kamene, naopak, oku viac lahodiace.

Keďže v prírode sa nachádza len extrémne malé množstvo drahých kameňov, ktorým k tomu, aby ukázali svoju dokonalú krásu, postačí len základné spracovanie brúsením a leštením, je nevyhnutné podrobiť drvivú väčšinu drahokamov rôznym úpravám. V opačnom prípade by sme prírodné rubíny, zafíry či smaragdy poznali len z fotografií kráľovských klenotov či múzejných exponátov.

Úpravy zlepšujú vzhľad a kvalitu s cieľom sprístupniť viac cenovo dostupných drahých kameňov spotrebiteľom. Na druhej strane však vyvolávajú aj viacero kontroverzií. Neustále rastúce odborné povedomie spotrebiteľov má za následok aj zvýšený záujem o informácie, či krása drahokamov je výsledkom prírodných procesov alebo aj ľudskej činnosti.

Proces úpravy je súčasťou každého remesla

Predstavte si atraktívny kus nábytku, dobový stôl vyrobený z prekrásneho, mahagónového dreva. Jeho farba je rovnomerne tmavá a z jeho lešteného povrchu priam cítiť príjemnú teplú žiaru. Remeselník si dal na jeho výrobe skutočne záležať. Najskôr mnohokrát brúsil povrch, kým ho vyhladil tak, aby ukázal jedinečnú krásu tohto vzácneho dreva. Akúkoľvek nerovnú štruktúru vyplnil špeciálnym tmelom. Takto upravený povrch následne vždy opäť zbrúsil, aby aj vyplnené časti zodpovedali svojím vzhľadom okolitému drevu. Na dokonale upravený povrch následne naniesol špeciálne moridlo, ktorým zjednotil farebný odtieň na celom povrchu stola. Na záver potom naniesol na stôl niekoľko vrstiev laku, vždy dôsledne brúseného medzi jednotlivými vrstvami. Výsledkom práce remeselníckeho majstra je zmena zo surového mahagónu na krásny a vzácny kus nábytku, ktorý až vo svojej konečnej podobe lahodí oku každého človeka.

Prečo sa drahé
kamene upravujú?

Ktorýkoľvek vybrúsený drahý kameň vďačí za svoj vzhľad cieľavedomej ľudskej činnosti. Prevažná väčšina drahých kameňov by totiž vo svojom surovom stave nedokázala vzbudiť záujem človeka svojou krásou.

Je to práve cieľavedomá ľudská činnosť, ktorou je brúsenie drahých kameňov, ktorú v rôznych primitívnych formách využívali mnohé civilizácie už v období pred naším letopočtom, ktorá odhaľuje skutočný pôvab a príťažlivosť drahokamov. Rovnako v prípade ich úprav sa o prvých metódach, medzi ktoré patrili olejovanie v starovekom Ríme či farbenie perál v starovekom Egypte, dochovali zmienky staršie viac než 2000 rokov.

Nemožno teda súhlasiť s názorom, že akákoľvek úprava drahého kameňa je niečo zlé.

Predovšetkým v kontexte technologického rozvoja, ktorý umožnil aj vznik veľmi širokej palety nových, neraz sťažka odhaliteľných úprav drahých kameňov, treba medzi jednotlivými úpravami dôsledne rozlišovať. Je totiž obrovský rozdiel v hodnote dvoch vizuálne rovnakých rubínov, z ktorých jeden bol podrobený úprave zahriatím a druhý úprave vypĺňaním fraktúr sklom s vysokým obsahom olova.

Zdanlivo identické drahokamy môžu mať totiž priepastný rozdiel v cene. Prvý z nich, dosahujúc hodnoty niekoľkých desiatok tisíc dolárov, nemožno porovnávať s tým druhým, ktorého hodnota nepresiahne ani niekoľko stoviek dolárov, teda ani zlomok z jeho ceny.

Pritom rozdiel v hodnote dvoch vizuálne rovnakých rubínov, z ktorých jeden bude upravený zahriatím a druhý bude bez akýchkoľvek úprav, nie je ani zďaleka taký dramatický, skôr ho možno definovať v percentách.

Práve tieto skutočnosti sú kľúčové pri posudzovaní či akceptácii jednotlivých druhov úprav v klenotníckom odvetví. V súčasnosti, s neustálym technologickým rozvojom, teda už nemožno len konštatovať, že drahý kameň bol alebo nebol upravený. Z hľadiska hodnoty drahých kameňov je v prípade ich úprav nevyhnutné zároveň aj definovať, o aké konkrétne úpravy sa jedná alebo sa môže jednať v prípade, ak ich nemožno jednoznačne vedecky preukázať.

Zoznam upravovaných drahých kameňov

Nasleduje zoznam drahých kameňov s detailným popisom úprav, ktorým môžu podliehať.

Akvamarín

Úprava zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky akvamaríny klenotníckej kvality podrobené úprave zahrievaním, ktorá zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každý akvamarín bol podrobený úprave zahrievaním. 

Úprava zahrievaním je pri akvamaríne považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Akvamarín podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

Úprava zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky ametysty klenotníckej kvality podrobené úprave zahrievaním, ktorá zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každý ametyst bol podrobený úprave zahrievaním.

Úprava zahrievaním je pri ametyste považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Ametyst podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol apatit upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

Úprava farbením

Chalcedón, predovšetkým však jeho jednofarebné odrody klenotníckej kvality, bývajú často podrobené úprave farbením. Táto úprava sa realizuje obvykle až v štádiu opracovaného kameňa. Vzhľadom na jej častý výskyt je preto vždy, okrem prípadu, kedy bolo na základe vedeckých metód jednoznačne preukázané, že chalcedón upravený nebol, vhodné predpokladať, že chalcedón bol úprave farbením podrobený.

Úprava farbením je pri chalcedóne považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Chalcedón podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol chrómdiopsid upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

Úprava zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky citríny klenotníckej kvality podrobené úprave zahrievaním, ktorá zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každý citrín bol podrobený úprave zahrievaním.

Úprava zahrievaním je pri citríne považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Citrín podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

HPHT úprava

Čierne diamanty bývajú za účelom zjednotenia čiernej farby na celom povrchu diamantu často podrobené tzv. HPHT úprave, teda úprave vysokým tlakom súčasne za pôsobenia vysokej teploty. Vzhľadom na jej častý výskyt je preto vždy, okrem prípadu, kedy bolo na základe vedeckých metód jednoznačne preukázané, že čierny diamant upravený nebol, vhodné predpokladať, že čierny diamant bol úprave HPHT podrobený.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol drahý opál upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol granát upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol iolit upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol koral upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol krištáľ upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

Úprava iradiáciou žiarením gama s následným zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky kunzity klenotníckej kvality podrobené úprave iradiáciou žiarením gama s následným zahrievaním, ktorá zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každý kunzit bol podrobený úprave iradiáciou žiarením gama s následným zahrievaním.

Úprava iradiáciou žiarením gama s následným zahrievaním je pri kunzite považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Kunzit podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol lapis lazuli upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol mesačný kameň upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

Úprava zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky morganity klenotníckej kvality podrobené úprave zahrievaním, ktorá zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každý morganit bol podrobený úprave zahrievaním.

Úprava zahrievaním je pri morganite považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Morganit podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol peridot upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

Úprava farbením

Farebné odtiene perál, ktoré nemožno získať prirodzenou cestou (teda rastom vo voľnej prírode a ani kultiváciou), sú obvykle dôsledkom úpravy farbením. Medzi najčastejšie farebné odtiene perál, ktoré sú dôsledkom takejto úpravy, patria:

  • sýto modrá, sýto zelená, sýto zlatá a čierna farba pri morských perlách typu Akoya
  • sýto modrá, sýto zelená, sýto zlatá a čierna farba pri sladkovodných perlách
  • hnedá farba (tzv. „čoko“) pri tahitských perlách
  • hnedá farba (tzv. „čoko“) pri sladkovodných perlách

Farbenie perál do odtieňov, ktoré sa v prírode nevyskytujú, je považované za úpravu akceptovanú klenotníckym odvetvím, avšak v prípade, ak bola táto úprava na perlách aplikovaná, je vhodné, aby bola výslovne uvedená v certifikáte drahého kameňa.

Bielenie

Kultivované perly typu Akoya sú obvykle chemicky bielené. Tento proces býva často označovaný ako spôsob opracovania (podobne ako napríklad brúsenie v prípade iných drahokamov) a nie ako úprava.

Úprava zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky praziolity klenotníckej kvality podrobené úprave zahrievaním, ktorá zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každý praziolit bol podrobený úprave zahrievaním.

Úprava zahrievaním je pri praziolite považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Praziolit podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol prehnit upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

Úprava zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky rubíny klenotníckej kvality podrobené úprave zahrievaním, ktorá zlepšuje predovšetkým ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v niektorých prípadoch ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy, okrem prípadu, kedy bolo na základe vedeckých metód jednoznačne preukázané, že rubín upravený nebol, predpokladať, že každý rubín bol podrobený úprave zahrievaním.

Úprava zahrievaním je pri rubíne považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Rubín podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

Úprava vypĺňaním fraktúr sklom s vysokým obsahom olova

Pri rubínoch sa za účelom zlepšenia ich kvality (farby a taktiež čistoty) používajú aj úpravy, ktorých vplyv na kvalitu kameňa je ďaleko väčší ako je tomu v prípade úpravy zahrievaním. Pomerne rozšírenou úpravou je vypĺňanie fraktúr rubínu oloveným sklom, prípadne iným kompozitným materiálom. V jej dôsledku však zväčša dochádza k veľmi výraznej vizuálnej zmene kameňa. Prostredníctvom tejto úpravy je možné zmeniť korund priemyselnej kvality na klenotnícky rubín. Dôležitou skutočnosťou je však prítomnosť cudzorodej látky – najčastejšie skla s vysokým obsahom olova – priamo v štruktúre drahého kameňa. V dôsledku toho už pri takto upravených rubínoch nemožno hovoriť o čisto prírodnom materiáli. Mnohé gemologické laboratóriá preto používajú na označenie takýchto kameňov pojem „kompozitný“.

Rubín podrobený tejto úprave by podľa konsenzu popredných svetových gemologických laboratórií nemal byť klasifikovaný ako prírodný drahý kameň, i keď množstvo klenotníkov a menších gemologických laboratórií v praxi tieto kamene naďalej nesprávne označuje ako prírodné.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol rutilizovaný kremeň upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol ruženín upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

Úprava výplňou fraktúr bezfarebným olejom

V súčasnosti sú takmer všetky smaragdy klenotníckej kvality podrobené úprave výplňou fraktúr rôznymi typmi prírodných či syntetických olejov alebo živíc. Táto úprava zlepšuje predovšetkým vizuálnu čistotu smaragdu. Obvykle sa realizuje až v štádiu finálne opracovaného kameňa. Aj keď sa jedná o nestálu úpravu (na rozdiel napríklad od úpravy zahrievaním alebo úpravy iradiáciou žiarením gama), je možné ju aplikovať aj opakovane a neobmedzený počet krát.

Táto úprava smaragdu je považovaná za úpravu obvyklú a klenotníckym odvetvím je bez výhrad akceptovaná. Smaragd podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

Úprava výplňou fraktúr farebným olejom

Pri smaragdoch sa za účelom súčasného zlepšenia ich čistoty a farby používa aj úprava, ktorá nie je klenotníckym trhom bežne akceptovaná a ktorej vplyv na kvalitu kameňa je ďaleko väčší, ako je tomu v prípade výplne fraktúr bezfarebnou substanciou. Takouto úpravou je výplň fraktúr farebným olejom, ktorý pozitívne ovplyvní nielen čistotu kameňa, ale značne zvyšuje aj sýtosť jeho zelenej farby. Veľké riziko tejto úpravy spočíva predovšetkým v tom, že drahý kameň pred jej aplikáciou zväčša nespĺňa podmienky, aby mohol byť klasifikovaný ako smaragd (teda sýto zelená odroda berylu), ale jedná sa o podstatne menej vzácnu odrodu berylu svetlej zelenej farby, označovanú všeobecne ako zelený beryl (teda nie smaragd). Berúc do úvahy, že sa jedná o úpravu, ktorá nie je stála, dochádza ňou de facto k maskovaniu skutočnej klasifikácie drahého kameňa. Zároveň odhalenie tejto úpravy si vyžaduje podstatne sofistikovanejšie metódy ako odhalenie výplne fraktúr bezfarebnou substanciou, a preto býva pri použití štandardných gemologických metód často prehliadaná.

Smaragd podrobený tejto úprave je stále možné klasifikovať ako prírodný drahý kameň, avšak táto úprava má značný vplyv na jeho hodnotu. Z uvedeného dôvodu je vhodné, aby táto úprava, ak bola na smaragde aplikovaná, bola výslovne uvedená v certifikáte drahého kameňa.

V súčasnosti nie je známy žiadny komerčne rozšírený spôsob úpravy, pomocou ktorého by bol spinel upravovaný za účelom zlepšenia jeho vizuálnej kvality.

Úprava zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky tanzanity klenotníckej kvality podrobené úprave zahrievaním, ktorá zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každý tanzanit bol podrobený úprave zahrievaním.

Úprava zahrievaním je pri tanzanite považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Tanzanit podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

Úprava zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky tigrie oká klenotníckej kvality podrobené úprave zahrievaním, ktorá zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každé tigrie oko bolo podrobené úprave zahrievaním.

Úprava zahrievaním je pri tigrom oku považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Tigrie oko podrobené tejto úprave je klasifikované ako prírodný drahý kameň.

Úprava iradiáciou žiarením gama s následným zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky modré topásy klenotníckej kvality podrobené úprave iradiáciou žiarením gama s následným zahrievaním, ktorá mení a zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každý modrý topás bol podrobený úprave iradiáciou žiarením gama s následným zahrievaním.

Úprava iradiáciou žiarením gama s následným zahrievaním je pri modrom topáse považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Modrý topás podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

Úprava zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky topásy (inej farby ako modrej) klenotníckej kvality podrobené úprave zahrievaním, ktorá zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každý takýto topás bol podrobený úprave zahrievaním.

Úprava zahrievaním je pri topáse (inej farby ako modrej) považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Topás podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

Úprava iradiáciou žiarením gama alebo úprava zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky turmalíny klenotníckej kvality podrobené buď úprave iradiáciou žiarením gama alebo úprave zahrievaním, ktoré zlepšujú ich vizuálnu farbu. Tieto úpravy sa realizujú obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ich nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každý turmalín bol podrobený buď úprave iradiáciou žiarením gama alebo úprave zahrievaním.

Obe uvedené úpravy sú pri turmalíne považované za obvyklé úpravy, ktoré sú štandardne akceptované klenotníckym odvetvím. Turmalín podrobený týmto úpravám je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

Zacheryho proces

Tyrkys býva za účelom zintenzívnenia farby často podrobený úprave, ktorá sa označuje ako Zacheryho proces. Presný postup tohto procesu však dodnes nie je verejne známy. Vzhľadom na jej častý výskyt je preto vždy, okrem prípadu, kedy bolo na základe vedeckých metód jednoznačne preukázané, že tyrkys upravený nebol, vhodné predpokladať, že tyrkys bol úprave Zacheryho procesom podrobený.

Zacheryho proces je pri tyrkyse úprava štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Tyrkys podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

Úprava zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky zafíry klenotníckej kvality podrobené úprave zahrievaním, ktorá zlepšuje predovšetkým ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v niektorých prípadoch ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy, okrem prípadu, kedy bolo na základe vedeckých metód jednoznačne preukázané, že zafír upravený nebol, predpokladať, že každý zafír bol podrobený úprave zahrievaním.

Úprava zahrievaním je pri zafíre považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Zafír podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

Úprava difúziou berýlia

Pri zafíroch sa za účelom zlepšenia ich farby používajú aj úpravy, ktoré nie sú klenotníckym trhom bežne akceptované a ktorých vplyv na kvalitu kameňa je ďaleko väčší ako je tomu v prípade úpravy zahrievaním. Rozšírenou úpravou je difúzia berýlia do kryštálovej štruktúry zafíru – jedná sa o zahrievanie zafíru na extrémne vysoké teploty (nad 1800°C), za prítomnosti materiálu s vysokým obsahom berýlia, ktoré v dôsledku takto vysokých teplôt prenikne do kryštálovej štruktúry zafíru a výrazne vylepší jeho farbu. Nakoľko túto úpravu je možné odhaliť len pomocou sofistikovaných spektrálnych analýz, býva pri použití štandardných gemologických metód prehliadaná.

Zafír podrobený tejto úprave je stále možné klasifikovať ako prírodný drahý kameň, avšak táto úprava má značný vplyv na jeho hodnotu. Z uvedeného dôvodu je vhodné, aby táto úprava, v prípade, ak bola na zafíre aplikovaná, bola výslovne uvedená v certifikáte drahého kameňa.

Úprava vypĺňaním fraktúr sklom s vysokým obsahom olova

Pri zafíroch sa za účelom zlepšenia ich kvality (farby a taktiež čistoty) používajú aj úpravy, ktoré nie sú klenotníckym trhom bežne akceptované a ktorých vplyv na kvalitu kameňa je ďaleko väčší ako je tomu v prípade úpravy zahrievaním. Pomerne rozšírenou úpravou je vypĺňanie fraktúr zafíru oloveným sklom, prípadne iným kompozitným materiálom. V ich dôsledku však zväčša dochádza k veľmi výraznej vizuálnej zmene kameňa. Prostredníctvom týchto úprav je možné zmeniť korund priemyselnej kvality na klenotnícky zafír. Dôležitou skutočnosťou je však prítomnosť cudzorodej látky – najčastejšie skla s vysokým obsahom olova – priamo v štruktúre drahého kameňa. V dôsledku toho už pri takto upravených zafíroch nemožno hovoriť o čisto prírodnom materiáli. Mnohé gemologické laboratóriá preto používajú na označenie takýchto kameňov pojem „kompozitný“.

Zafír podrobený tejto úprave by podľa konsenzu popredných svetových gemologických laboratórií nemal byť klasifikovaný ako prírodný drahý kameň i keď množstvo klenotníkov a menších gemologických laboratórií v praxi tieto kamene naďalej nesprávne označuje ako prírodné.

Úprava zahrievaním

V súčasnosti sú takmer všetky zirkóny klenotníckej kvality podrobené úprave zahrievaním, ktorá zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každý zirkón bol podrobený úprave zahrievaním.

Úprava zahrievaním je pri zirkóne považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Zirkón podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

Úprava iradiáciou žiarením gama

V súčasnosti sú takmer všetky zlaté beryly klenotníckej kvality podrobené úprave iradiáciou žiarením gama, ktorá zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každý zlatý beryl bol podrobený úprave iradiáciou žiarením gama.

Úprava iradiáciou žiarením gama je pri zlatom beryle považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Zlatý beryl podrobený tejto úprave je klasifikovaný ako prírodný drahý kameň.

Úprava iradiáciou žiarením gama

V súčasnosti sú takmer všetky záhnedy klenotníckej kvality podrobené úprave iradiáciou žiarením gama, ktorá zlepšuje ich vizuálnu farbu. Táto úprava sa realizuje obvykle v štádiu neopracovaného kameňa a v prevažnej väčšine prípadov ju nie je možné odhaliť žiadnou dnes dostupnou vedeckou metódou. Preto je vhodné vždy predpokladať, že každá záhneda bola podrobená úprave iradiáciou žiarením gama.

Úprava iradiáciou žiarením gama je pri záhnede považovaná za obvyklú úpravu, ktorá je štandardne akceptovaná klenotníckym odvetvím. Záhneda podrobená tejto úprave je klasifikovaná ako prírodný drahý kameň.