Gemologia.sk

Znalci z oblasti gemológie

Slovenský gemologický inštitút je znaleckou organizáciou, v ktorej pôsobia traja znalci z odvetví drahé kamene, drahé kovy, klenoty a šperky.

01
Znalci

Martin Mikuš

JUDr. Martin Mikuš sa znaleckej činnosti v odvetviach drahé kamene, drahé kovy, klenoty a šperky venuje od roku 2009.
Martin Mikuš
01
 • V roku 2007 úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2011 obhájil rigoróznu prácu na tému Investičné zlato v daňovom konaní.
 • Vedou o drahých kameňoch (gemológiou) sa zaoberá od roku 1997 a v klenotníckom odvetví pôsobí od roku 2001.
 • V rokoch 1997 až 1999 absolvoval štúdium farebných drahých kameňov a perál na pôde Didattica Gemmologica v talianskom Cavalese.
 • V rokoch 2012 až 2016 absolvoval viacero štúdií zameraných na analýzu a hodnotenie diamantov na pôde Gemological Institute of America v Londýne, International Gemological Institute v Antverpách a Asian Gemmological Institute and Laboratory v Hong Kongu.
 • V roku 2016 bol vymenovaný ministerkou spravodlivosti SR za predsedu skúšobnej komisie pre odborné skúšky znalcov v odbore Drahé kovy a kamene.
 • Je členom najstaršej diamantovej burzy sveta – Diamantclub van Antwerpen so sídlom v belgických Antverpách.
 • Je zodpovednou osobou za výkon znaleckej činnosti Slovenského gemologického inštitútu, jedinej znaleckej organizácie v odvetviach drahé kamene, drahé kovy, klenoty a šperky na Slovensku.
20+ ročné skúsenosti
02
Znalci

Ivan Mikuš

Ing. Ivan Mikuš je na Slovensku najdlhšie pôsobiacim znalcom v odvetviach drahé kamene, drahé kovy, klenoty a šperky. Znaleckej činnosti sa venuje od roku 1997.
Ivan Mikuš
 • V roku 1986 úspešne ukončil štúdium na Elektrotechnickej fakulte Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline.
 • V klenotníckom odvetví pôsobí od roku 1989.
 • V rokoch 1996 až 1999 absolvoval štúdium diamantov, farebných drahých kameňov a perál na pôde Didattica Gemmologica v talianskom Cavalese.
 • V rokoch 2012 až 2016 absolvoval viacero štúdií zameraných na analýzu a hodnotenie diamantov na pôde International Gemological Institute v Antverpách a Asian Gemmological Institute and Laboratory v Hong Kongu.
 • Je členom najstaršej diamantovej burzy sveta – Diamantclub van Antwerpen so sídlom v belgických Antverpách.
 • Je zakladajúcim členom Slovenského gemologického inštitútu, jedinej znaleckej organizácie v odvetviach drahé kamene, drahé kovy, klenoty a šperky na Slovensku.
Ivan Mikuš
25+ ročné skúsenosti
25+ ročné skúsenosti
03
Juraj Plško
Znalci

Juraj Plško

Ing. Juraj Plško sa znaleckej činnosti v odvetviach drahé kamene, drahé kovy, klenoty a šperky venuje od roku 2010.
 • V roku 2003 úspešne ukončil štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 • V klenotníckom odvetví pôsobí od roku 2003.
 • Je členom Slovenského gemologického inštitútu, jedinej znaleckej organizácie v odvetviach drahé kamene, drahé kovy, klenoty a šperky na Slovensku.
15+ ročné skúsenosti
Gemologia.sk

Máte záujem o znalecký posudok?